תשתית בטון וחשמל לשער נגרר מוכן מראש

תשתית בטון וחשמל לשער נגרר מוכן

חשמל עד מנוע         נקודה לחישן אינפרה אדום (אופציונאלי)

  1. שער
  2. עמוד גלגלות- תפקידו לשמור את השער עומד בזמן התנועה לאורך המסילה
  3. עמוד מקבל- מקבל את השער בסגירה באופן שנועל את תזוזת השער לכוחות צד (דחיפה, נסיון פריצה)
  4. מסילה- עליה נוסע השער בזמן הפתיחה או הסגירה. פרופיל עגול או זויתי.
  5. חגורת בטון: רוחב 12 ס"מ גובה 15-20 ס"מ אורך 5.50 מ'. החגורה שקועה עד גובה הרצפה פחות 2 ס"מ. במידה וקיימת ריצפת בטון אין צורך בחגורת הבטון.
  6. מנוע- לפתיחה או סגירת השער
  7. גלגלות- להחלקת השער במעבר בעמוד הגלגלות
  8. חומת בטון: המפתח בין שני חלקי החומה יתוכנן לרוחב 270-284 ס"מ. גובה החומה: לגובה החומה יש משמעות אסטטית בלבד, (השער הוא בגובה 1.60 מ')  אם הכוונה היא להתקין גדר משני צידי השער הגובה המומלץ הוא 75 ס"מ מגובה המפתן הסופי (מגובה הרצפה בקו השער), אם תתאימו את מידת גובה החומה למידה זאת תוכלו להזמין גם גידור מוכן תואם לשערים.
  9. גדר (לצורך המחשה)

יש לצקת חגורת בטון ישרה ומפולסת שעליה תותקן המסילה. החגורה יכולה להיות בכל רוחב אך לא פחות מ-12 ס"מ ובגובה 15 ס"מ או יותר. במידה וקיימת ריצפת בטון לחניה אין צורך בחגורה וניתן להתקין את המסילה ישירות על הריצפה.

 

המסילה תותקן על גבי החגורה כך שמרכזה יהיה במרחק 4 ס"מ מהקו הפנימי של החומה. תכנון מיקום החגורה צריך להיות בהתאם.

________דרושה נקודת חשמל אחת שתגיע מלוח החשמל עד המנוע . המנוע ימוקם בצד שאליו נפתח השער מימין או משמאל.

________צינור חשמל נוסף  יש להתקין בין שני עמודי השער במידה ונדרשת התקנת חישני אינפרה אדום להגנה מפני סגירה השער בזמן שמישהו או משהו עומד בדרכו. (אופציונאלי)

 

תשתית בטון לשער מתרומם מוכן עם מנוע

תשתית בטון וחשמל לשער כנפיים מוכן מראש

תשתית בטון לשער מתרומם מוכן מראש ללא מנוע